تماس ما

آدرس پستی

تهران، کیلومتر 6جاده مخصوص، لاین کندرو، نرسیده به تهرانسر، پرشیا خودرو
کد پستی: 1398837711

تلفن و فکس

از تهران ، شهرستانها و خارج از کشور

021 4591 (7777) مرکزی 021 4453 0044 تهران 021 4453 0051 شهرستان 021 4451 5520 فکس

پست الکترونیکی

ارتباط با پست الکترونیکی واحدها

روابط عمومی pr@persiakhodro.ir امور مشتریان crm@persiakhodro.ir امور اداری info@persiakhodro.ir

پرشیا خودرو روی نقشه


ارسال پیام
Captcha