BMW Gasoline/Benzin Additive-2408560

کد فنی: 83192408560

مکمل بنزین ب.ام.و برای پاک سازی رسوبات بنزین از سوزن های انژکتور و سوپاپ های هوا و محفظه احتراق سیلندر خودروی شما می باشد. نکته جذاب این مکمل در این است که تمام این پاک سازی را بدون باز کردن قطعات و صرفا با رانندگی کردن شما انجام می دهد. اگر مداوم از این محصول استفاده کنید، از رسوبات مذکور جلوگیری می کند، همچنین موجب نگه داری از سیستم سوخت رسانی و افزایش عمر موتور خودروی شما می شود.

و اما تاثیر بنزین های نامرغوب موجود بر روی موتور خودروی شما (که با استفاده از مکمل ب.ام.و میتوانید این مسائل را در خودرویتان برطرف کنید):

 • کاهش قدرت موتور
 • ریپ زدن خودرو در دور آرام موتور 
 • افزایش مصرف سوخت
 • افزایش آلایندگی موتور
 • کاهش طول عمر موتور
 • عدم دریافت معاینه فنی

اثرات مثبت مکمل بنزین شامل موارد زیر می شود :

 • راه حل به صرفه برای افزایش عمر موتور
 • تمیز کننده سیستم سوخت رسانی 
 • رسوبات موجود در سوپاپ، انژکتور های سوخت و محفظه های احتراق را از بین می برد
 • کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان موتور
 • سازگاری با تمامی موتور های بنزینی و دیزلی ب.ام.و و سایر برندها