رینگ سایز 19 8,5JX19 ET:25

Daisy on the Ohoopee

Light alloy disc wheel Reflexsilber

کد فنی: 36116861225

رینگ ب ام و مناسب برای سری 6 و سری 7 به کد اتاق G32 G11 G12

SIZE : 8,5JX19 ET:25

CAR MODEL : 7 series