BMW ICE SCRAPER-0412029

کد فنی: 83190412029

  • این محصول می توانید برف و یخ را از روی شیشه خودروی خود بزدایید
  • این محصول به راحتی در دست جای می گیرد
  • جنس بدنه: polystyrene

محصولات پیشنهادی