رینگ سایز 18 - 9JX18 ET:44

Daisy on the Ohoopee

Light alloy rim

کد فنی: 36117848573

رینگ 18 اینچی ب ام و مناسب برای سری 5 و 6 با کد اتاق های F10 F06 F12 F13

36117848573

Light alloy rim

9JX18 ET:44