افزاینده اکتان بنزین پرشیا ساین ساخت آلمان

Daisy on the Ohoopee

Persia Sign Octane Booster

کد فنی: 310100A0104

1.بالابردن عدد اکتان تا 4 عدد (برای متوسط باک 50 لیتری)
2. اطمینان از احتراق کامل به منظور بالابردن بازدهی موتور
3. کارکرد نرم تر در حالت درجا
4. کاهش قابل ملاحظه مصرف سوخت
5. مناسب برای انواع بنزین