رینگ ب ام و سری 3 و4 ( اتاق F )

Daisy on the Ohoopee

8JX19 ET:36

کد فنی: 36117850020

رینگ ب ام و سری 3 و 4 ( اتاق F )

شامل یک عدد رینگ می باشد.

سایز 19 اینچ