رینگ ب ام و سری 3 و4 ( اتاق F )

Daisy on the Ohoopee

8,5JX19 ET:47

کد فنی: 36117850021

رینگ ب ام و سری 3 و 4 ( اتاق F )

شامل یک عدد رینگ می باشد.

سایز 19 اینچ