دیفیوزر سپر عقب اس اشنیتزر سری 5 (G30)

Daisy on the Ohoopee

AC Schnitzer diffusor G30

کد فنی: 89002330310

دیفیوزر سپر عقب AC Schnitzer G30

به صورت فابریک محصول رنگ ندارد و توسط واحد تیونینگ متناسب با رنگ ماشین شما رنگ آمیزی می شود.